Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis usnesení z ustavující schůze nově zvoleného zastupitestva

Zápis usnesení z ustavující schůze nově zvoleného zastupitestva

Ing. Miloš Uchytil starosta
ing. Jaromír Filip, CSc. místostarosta

U s n e s e n í
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves u Chotěboře
konaného dne 31.10.2006

Zastupitelstvo obce:

1) stanovilo
a. způsob volby starosty a místostarosty - veřejně
b. počet místostarostů na jednoho
c. výkon funkce starosty jako UVOLNĚNÝ

2) zvolilo:
a. starostu obce: pana Ing.Miloše Uchytila
b. místostarostu obce pana Ing.Jaromíra Filipa, CSc.


3) zřídilo finanční a kontrolní výbor.

zvolilo členy:
-finančního výboru 1. Zdenka Pavlasová předseda
2. Pavel Kolář člen
3. Bohumila Zmeková člen
4. Monika Čermáková člen
5. Marcela Pospíchalová člen

-kontrolního výboru 1. Křováčková Dana předseda
2. Martin Bříza člen
3. Ing. Arch. Václav Marek člen
4. Miloš Plašil člen
5. Josef Pelikán člen

-zástupce v radě školy 1. Roman Sadílek

4) Vzalo na vědomí a schválilo
- Jednací řád zastupitelstva obce
- Zveřejnění termínu konání zasedání zastupitelstva obce
 


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: