Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis usnesení zasedání zastupitelstva obce 2/2007

Zápis usnesení zasedání zastupitelstva obce 2/2007

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

poř.číslo 2/2007
konané dne 5.2.2007 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny

ZO schvaluje :
1. program zasedání zastupitelstva obce - přijato všemi hlasy
2. kontrola úkolů z posledního zasedání ZO 8.1.2006
ˇ pokračování akce "Čistá voda" na dokončení projektové dokumentace pro uzemní a vodoprávní řízení - bod trvá
ˇ doplnění dopravního značení před měřiči rychlosti - bod trvá
ˇ zajištění výstavby čekárny pro Nový Dvůr - bod trvá
ˇ ostatní body splněny - přijato všemi hlasy
3. žádost p. Ireny Němcové na osvobození od poplatků pro dlouhodobou nepřítomnost - přijato všemi hlasy
4. žádost ing. Moniky Šimonové na osvobození od poplatků pro dlouhodobou nepřítomnost - přijato všemi hlasy
5. žádost Základní školy v Nové Vsi na zvýšení příspěvku režijních nákladů na obědy, které jsou hrazeny z provozního příspěvky zřizovatele ( zákon 561/2004Sb.) - přijato všemi hlasy
6. žádost Českého svazu Včelařů na poskytnutí příspěvku na činnost ve výši 1.500,-Kč - přijato všemi hlasy
7. dodatek č.1 k nájemní smlouvě se spolkem rybáři Nové Vsi u Chotěboře - přijato všemi hlasy
8. převod finančního přebytku z hospodaření ZŠ Nová Ves u Chotěboře v částce 5,01Kč do rezervního fondu - přijato všemi hlasy
9. provedení rozpočtových změn v rozpočtu obce za rok 2006 v příjmech 3.641,50 ave výdajích 3.392,78Kč - přijato všemi hlasy
10. žádost dětského domova v Nové Vsi u Chotěboře na spolupráci s rodinnou buňkou - přijato všemi hlasy

ZO bere na vědomí:
1. konání schůzky nad projektem kanalizace o ČOV v obci v úterý 6.2.2007 od 18.00
2. informace o postupu prací na staré hospodě
3. žádost Centra pro zdravotně postižené, pracoviště Havlíčkův Brod a neschvaluje ji - přijato všemi hlasy
4. žádost Českého svazu Včelařů
5. žádost manželů Neubauerových na odkoupení části pozemku 62/1
6. zprávu České školní inspekce na inspekci na ZŠ v Nové Vsi u Chotěboře
7. nabídku na provedení prací na přístřešek mezi stodolou a č.p.63
8. nabídku na poskytnutí úvěru od ČSOB- nebude se realizovat
9. ukončení účetní uzávěrky za rok 2006 ZŠ Nová ves u Chotěboře
10. účetní uzávěrku obce za rok 2006 v příjmech 8.106.375,31Kč a ve výdajích 7.890.597,62Kč
11. požadavek na zvýšení členského příspěvku v místní knihovně, příspěvek zůstává na výši 10Kč.
12. nahlášení škod v lese 0,6ha smíšeného lesa a 43 samostatných stromů -smrk 13. prodej dřeva z těžby
14. konání srazu důchodců 23.3. a dětského karnevalu 24.3.2007
15. možnost příprav na sraz rodáků na rok 2008
16. Stavy účtu: běžný účet ( KB, ČSOB, ČS ) 1.7056.617,40Kč
TV KB 95.654,59Kč
Úvěr: -1.312.499,00Kč
Úvěr na č.p. 6 : 5.000.000,00Kč

ZO ukládá :
1. starostovi oslovit firmu Stavointerier, aby předložila přepracované harmonogramy díla a uvedla je do souladu s realitou

závěr jednání ukončen 19.45


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: