Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis usnesení zasedání zastupitelstva obce 4/2007

Zápis usnesení zasedání zastupitelstva obce 4/2007

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

poř.číslo 4/2007 konané dne 2.4.2007 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny

ZO schvaluje :
1. program zasedání zastupitelstva obce - přijato všemi hlasy
2. kontrola úkolů z posledního zasedání ZO 5.3.2007
ˇ a) pokračování akce "Čistá voda" na dokončení projektové
dokumentace pro uzemní a vodoprávní řízení bude
provedena změna v územním rozhodnutí - nové
umístění ČOV - schváleno všemi hlasy
b) výměnu části pozemku č. 466 za část pozemku 64/4 u rybníka - schváleno všemi hlasy
c) provedení výběrového řízení na výběr technologie ČOF a ztotožňuje se s rozhodnutím výběrové komise na vítěze firmu Enviromment commerce CZ ,s.r.o., Praha - schváleno všemi hlasy - bod trvá
ˇ doplnění dopravního značení před měřiči rychlosti - bod trvá dokončit co nejdříve , zajisti firmu na seřízení radarů.
ˇ zajištění výstavby čekárny pro Nový Dvůr - bod trvá
ˇ ostatní body splněny - přijato všemi hlasy
3. žádost paní Ždímalové o osvobození poplatku za neobyvatelnou rekreační nemovitost - schváleno všemi hlasy
4. žádost o odkoupení zaploceného pozemku u p.č.101. Nabyvatel provede na své náklady zaměření, právní úkony a zápis na katastr nemovitostí - schváleno všemi hlasy
5. příspěvek na akci děti dětem ve výši 4500Kč na nákup stuh

ZO bere na vědomí:
1. informace o postupu prací na kanalizaci
2. informace o postupu prací na staré hospodě
3. společná projekt nakládání s odpady v zájmové oblasti Horní Posázaví
4. žádost pozemkového fondu o vydání pozemku směnou pozemků
5. nabídku na nový zákoník práce, nebude se kupovat - schváleno všemi hlasy
6. konání valné hromady České spořitelny, a.s.
7. žádost pana Michala Hanauera o osvobození od placení poplatků, pro důvod že bydlí jinde a zdejší adresa je pouze pro poštu. Zastupitelé požadují, buď provedení změny trvalého bydliště nebo předložení, že tyto poplatky platí jinde - schváleno všemi hlasy.
8. podání žádosti na grant sportoviště 2007
9. podání žádosti na grant EKO sběr 2007
10. plán oblasti Povodí Labe na rozvoj území
11. rozhodnutí kraje Vysočina o přidělení dotace na rekonstrukci místního kostela sv. Jana Nepomuckého pro místní farnost Nová Ves u Chotěboře
12. opatrovnictví obce dané rozsudkem soudu
13. Stavy účtu: běžný účet ( KB, ČSOB, ČS ) 1.272.091,06Kč
TV KB 785.279,36Kč
Úvěry: -1.423.087,00Kč

ZO ukládá :
1. informovat Pozemkový fond, že výměna může být provedena v rámci rozšíření zahradnictví pana Boháče
2. panu Sadílkovi - členovi školní rady, projednat se ZŠ zajištění trvalého otevření hřiště u školy coby veřejné sportoviště
3. starostovi projednat na povodí Labe plán na úpravu toku Novoveského potoka
4. starostovi získat podklady pro funkci opatrovníka

závěr jednání ukončen 20.20

 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: