Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis usnesení ze zastupitelstva obce 1/2007

Zápis usnesení ze zastupitelstva obce 1/2007

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
poř.číslo 1/2007
konané dne 8.1.2007 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny

ZO schvaluje :
1. program zasedání zastupitelstva obce - přijato všemi hlasy
2. kontrola úkolů z posledního zasedání ZO 4.12.2006
ˇ pokračování akce "Čistá voda" na dokončení projektové dokumentace pro uzemní a vodoprávní řízení - bod trvá
ˇ doplnění dopravního značení před měřiči rychlosti - bod trvá
ˇ ostatní body splněny - přijato všemi hlasy
3. za předsedu kontrolní komise ing. František Pospíchal- přijato 8 pro 1 se zdržel
4. smlouvu pro financování aktivit OPS Podhůří Železných hor č.1/2007 bez připomínek - přijato všemi hlasy
5. zachování ceny poplatků za odpad v roce 2007 ve stejné výši jako v roce 2006 dle vyhlášky č. 1/2006
6. mimořádnou finanční výpomoc v nouzi pro pana Milana Kvačka v částce 6.000,-Kč - přijato všemi hlasy
7. smlouvu s Vodafonem na provedení přípojky pro ZS Vodafon na Čertovině po obecních pozemcích, cena úplaty se navrhuje na dvojnásobek návrhu firmy Vodafon. Pověřuje se starosta, aby vstoupil do jednání ve smyslu, že není námitek proti navržené přípojce a trase výkopu, a podpisu smlouvy s firmou Vodafon - přijato všemi hlasy
8. montáž veřejného osvětlení na sloup u Staré hospody

ZO bere na vědomí:
1. rezignaci na mandát člena zastupitelstva Dany Křováčkové z pracovních důvodů. Byl navržen náhradník ze stany KDU-ČSL pan Ing. František Pospíchal, který složil slib zastupitele. Byl navržen na funkci předsedy kontrolní komise
2. informaci o ceně skládkovného na skládce Ronov v Přibyslavi
3. informace o postupu prací na kanalizaci
4. informace o postupu prací na staré hospodě
5. žádost nadace Čtyřlístek a neschvaluje ji
6. žádost pana Milana Kvačka o mimořádnou finanční pomoc
7. nabídku na odkup akcí ČS a.s. a neschvalujeme ji
8. návrh na vytvoření chráněného území Mariánské údolí a zároveň požaduje provést úpravy dle návrhu pana Paula na pozemku 624/2 u bezpečnostního přelivu rybníku Stavenov, opevnit pravý břeh řečiště Doubravky a přemístit hranici chráněného území na pozemku 624/2
9. platové výměry zastupitelů na rok 2007
10. Stavy účtu: běžný účet ( KB, ČSOB, ČS ) 529.963,95Kč
TV KB 95.589,27Kč
Úvěr: -1.499.999,00Kč
Úvěr na č.p. 6 : 5.000.000,00Kč

ZO ukládá :
1. starostovi jednat s firmou Vodafon
2. paní Zmekové projednat s panem Krátkým zajíždění pojízdné prodejny do Nového Dvora 2x týdně
3. starostovi prověřit možnosti stavby zastávky na pravé straně silnice č.345 u Nového Dvora
4. projednat situaci na parkovišti před Obecním úřadem

závěr jednání ukončen 19.45


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: