Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis z veřejné schůze 10/2007

Zápis z veřejné schůze 10/2007

ZÁPIS Z VEŘEJNÉ SCHŮZE

Přítomni: dle presenční listiny

ZO schvaluje : Program jednání Tlaková kanalizace

Zástupce firmy Preskan p. Žouželka představil zařízení pro jednotlivé domácnosti a popsal jeho funkce.

DOTAZY OBČANŮ:

p.Mišoň - příkon motoru.
Odpověď ve variantě 3 f. 400V i 1.f. 230V - 1,5kW doporučuje se provedení
400V
p.Škaryd - velikost šachet
Odpověď velikost vychází individuálně pro každou budovu od pr. 0,8m do 1,6m a hloubky 2 -2,5 m. Při umístění do stávajícího septiku se bude vycházet z rozměrových možností septiku. Všechno se bude připravovat těsně před realizací a bude součástí realizační dokumentace.
p.Vondra různá cena jímek.
Cena jímky včetně elektro výbavy a čerpadla bude hrazena obcí v rámci dotace
Starosta p.Uchytil informoval o možnostech připojení na tlakovou kanalizaci. Občanům, kteří se na tlakovou kanalizaci nepřipojí v době výstavby, nebudou pozdější náklady na zbudování hrazeny obcí.
p.Heidinger funkčnost snímacích elektrod hladiny
Odpověď při pravidelných prohlídkách , dvakrát do roka, bude kontrolována čistota
p.Čapek- jaká bude záruka
Odpověď Obec u veškerých akcí požaduje 5 let záruku
p.Capek - jaká bude cena stočného
Odpověď Cena je spočtená na 5Kč za kubík odpadní vody
P.Pilař - jak bude zajištěn krátkodobý provoz u chalup
Odpověď před odstavením jímky a zazimováním chalupy se jímka propláchne čistou vodou
p.Dostál - elektroinstalace
Odpověď přívod bude 3.f 400V a bude řešeno ještě před zhotovením
p.Škaryd - instalace na budovy spolků
Odpověď spolky které mají působnost v obci toto budou mít hrazeno z nákladů obce.
p.Pešek - instalace u novostaveb
Odpověď Bude hrazeno z rozpočtu obce a příslušných dotací na přípravu inženýrských sítí.
p.Procházka- funkčnost kaskády rybníků
Odpověď. V letošním roce byl velký deficit srážek, ale přesto se pravidelně provádělo proplachování, Je nutné provést určité úpravy dna vodoteče Novoveského potoka obcí.
p.Procházka - princip placení stočného
Odpověď. Budou platit všichni občané obce.
p.Dostál - čs realizace
Odpověď. Je dokončena příprava - územní rozhodnutí. Připravuje se žádost o dotaci. V kladném případě po vyhodnocení žádosti asi do půl roku. Celková doba výstavby asi 2,5 roku.


závěr jednání ukončen 19.30


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: