Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis za zasedání zastupitelstva obce 6/2012

Zápis za zasedání zastupitelstva obce 6/2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITESTVA OBCE po.číslo 6/2012

konanné dne 21.5.2012 v 19.00 v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny

 Body jednání:

 1. Program zasedání zastupitelstva obce 21. 5. 2012 – ZO schvaluje všemi hlasy

 2. Projednání zprávy o auditu hospodaření obce z rok 2011 provedenou pracovníky krajského úřadu
ZO schvaluje zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 v plném rozsahu a neukládá žádná opravná opatření – přijato všemi hlasy

 3. Projednání závěrečného účtu za rok 2011
ZO schvaluje závěrečný účet za rok bez výhrad – přijato všemi hlasy

 4. Projednání žádosti o úvěr u České spořitelny na zajištění obecních akcí v roce 2012
ZO schvaluje úvěr u České spořitelny a.s. v Havlíčkově Brodě ve výši 600.000Kč na zajištění financování akcí MK Nový Dvůr a parkoviště a MK u kostela sv. Jana Nepomuckého v obci. Splatnost je stanovena  na max. 3 roky a zajištění úvěru bude budoucími rozpočtovými příjmy obce Nová Ves u Chotěboře – přijato všemi hlasy


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: