Zápis za zasedání zastupitestva ze dne 21.6.2010

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

poř. číslo 8/2010
konané dne 21.6.2010 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Přítomni: dle presenční listiny

Body jednání:
1. Program zasedání zastupitelstva obce – ZO schvaluje všemi hlasy

2. Kontrola úkolu ze zasedání 6.7. 2010; řešení zvonu na kostelu – bod trvá
ostatní úkoly jsou průběžně plněny

3. Projednání zprávy o přezkoumání hospodaření obce provedenou 1. 6. 2010 a závěrečný účet obce za rok 2009
a) ZO projednalo zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 a
schvaluje ji bez výhrad – přijato všemi hlasy
b) závěrečný účet obce za rok 2009 bez výhrad, vyvěšen na úřední desce od 1. 6. a bude sejmut 1. 7. 2010 – přijato všemi hlas

4. Návrh smlouvy na PD revitalizace zeleně a podání žádosti na fond ŽP
a) ZO projednalo návrh smlouvy na PD na revitalizaci zeleně a schvaluje ji bez výhrad – přijato všemi hlasy
b) ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na SFŽP na revitalizaci zeleně v intravilánu obce rozloženou na tři roky ( 2010-2012) a pověřuje starostu podáním této žádosti a jednáním se SFŽP.

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.