Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis zasedání zastupitelstva obce 3/2007

Zápis zasedání zastupitelstva obce 3/2007

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
poř.číslo 3/2007
konané dne 5.3.2007 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny
ZO schvaluje :
1. program zasedání zastupitelstva obce – přijato všemi hlasy
2. kontrola úkolů z posledního zasedání ZO 8.1.2006
ˇ pokračování akce „Čistá voda“ na dokončení projektové dokumentace
pro uzemní a vodoprávní řízení - bod trvá
ˇ doplnění dopravního značení před měřiči rychlosti – bod trvá dokončit do konce
března 2007
ˇ zajištění výstavby čekárny pro Nový Dvůr – bod trvá
ˇ každý měsíc bude zastupitelstvo informováno o postupu prací dle
harmonogramu prací na Staré hospodě – přijato všemi hlasy
ˇ ostatní body splněny – přijato všemi hlasy
3. navrženou trasou k ZS Vodavonu přes obecní pozemky 2174,1767/2,1765/5,
2170 – přijato všemi hlasy
4. připravit projekt na grant Sportoviště 2007 – přijato všemi hlasy
5. připravit projekt na EKO sběr odpadů 2007 – přijato všemi hlasy
6. žádost p. Jaroslava Uchytila na prodloužení rozhodnutí o dočasné stavbě dle
navrženého termínu – přijato všemi hlasy
7. žádost p. Boženy Frimlové na osvobození od poplatků pro dlouhodobou
nepřítomnost – přijato všemi hlasy
8.nákup pamětí SDRAM a antivirového programu do školy u firmy LANETE a
proplacení faktury v ceně 7.799,5Kč – přijato všemi hlasy

ZO bere na vědomí:
1. informace o postupu prací na kanalizaci
2. informace o postupu prací na staré hospodě
3. petici proti diskriminaci venkova
4. novou trasu napájení pro ZS Vodafonu, po uložení bude cesta uvedena do
původního stavu
5. grantový program pro volnočasové aktivity, ale nebude se v tomto roce žádat
6. rozhodnutí opatrovnického soudu u přidělení opatrovnictví obci Nová Ves u
Chotěboře, ZO navrhuje odvolání z důvodu kapacit – přijato všemi hlasy
7. dopis od ČNB , kde se upozorňuje na spekulativní investování v tzv. Pákovém
systému
8. žádost A divadla o příspěvek na činnost – bude řešeno jako v roce 2006 po
účasti ZŠ na představení - schvaluje všemi hlasy
9. možnost přihlášení se do Svazu měst a obcí, obec se nebude přihlašovat
10. nabídku Mgr. Martina Findejse na zpracování kreslené mapy a neakceptujeme ji 11. nabídku kartografie BRNO s.r.o. na zpracování mapy a neakceptujeme ji
12. ZD Nová ves u Chotěboře – Víska na změnu územního plánu. ZO nemá
námitek k té změně ÚPD
13. fakturaci neinvestičních nákladů ZŠ zřizované městem Chotěboř, neakceptuje ji
14. nabídku na aktivní dovolené v ČR
15. Stavy účtu: běžný účet ( KB, ČSOB, ČS ) 1.250.736,65Kč
TV KB 784.602,73Kč
Úvěr: -1.312.499,00Kč
Úvěr na č.p. 6 : 5.000.000,00Kč

ZO ukládá :
1. starostovi a místostarostovi projednat situaci v dané rodině opatrovaného
2. starostovi a členu školní rady školy zahájit jednání s městem Chotěboř ohledně úhrad neinvestičních nákladů školy – přijato všemi hlasy
3. starostovi prověřit stav nákupu uniforem pro SDH

závěr jednání ukončen 20.00


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: