Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze mimořádného zasedání zastupitelstva obce 12/2009

Zápis ze mimořádného zasedání zastupitelstva obce 12/2009

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
poř.číslo 12/2009
konané dne 21.12.2009 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny

ZO schvaluje :
1. program zasedání zastupitelstva obce – přijato všemi hlasy
2. kontrola úkolů z posledního zasedání ZO 7. 9. 2009
• kontejnery na tříděný odpad - bod trvá,
• dodatek smlouvy se ZD ohledně nájmu prodejny - bod trvá,
• příprava PD na průtah obcí - bod trvá,
• územní plán obce - bod trvá,
• ostatní body splněny - přijato všemi hlasy
3. Výběr banky změnu rozpočtuje predikce účetnictví na akci „Rekonstrukce mostů přes vodoteč Novoveského potoka - místní komunikace“,ve výši 2.011.677,20 (slovy dvamilionyjedenácttisicšestsetsedmdesátsedmkorukadvacethaléřů) příjmová část – 2.000.000,- úvěr
11.677,20,- vlastní zdroje
Výdaje na položce 6121 ve výši 2.011.677,20Kč -přijato všemi hlasy

ZO ukládá :
1. ukládá starostovi podepsat úvěrovou smlouvu
 


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: