Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstav obce 7/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstav obce 7/2008

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA  OBCE
poř.číslo 7/2008
konané dne 7.7.2008 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny

ZO schvaluje :
1. program zasedání zastupitelstva obce – přijato všemi hlasy
2. kontrola úkolů z posledního zasedání ZO 6.2.2008
· zajištění výstavby čekárny pro Nový Dvůr, úprava terénu – bod trvá
· ostatní body splněny – přijato všemi hlasy
3. termín zasedání výběrové komise na přidělení obecního bytu na 23.7.2008, dále schvaluje příjem žádostí bude ukončen téhož dne ve 12.00 a komisi ve složení Ing. Pospíchal, Ing.Arch.Marek, Z.Pavlasová, B.Zmeková, M.Bříza a náhradníka Ing. Uchytila – přijato všemi hlasy
4. návrh smlouvy o dílo na opravu fasády na kostele č. 03/08 mezí obcí Nová Ves u Chotěboře a zhotovitelem Jan Pelouch - Stavební práce – přijato všemi hlasy
5. žádost o příspěvek na adaptační pobyt žáků 6.tříd ve výši 500,-Kč na žáka nastoupivšího do ZŠ Buttulova v Chotěboři– přijato všemi hlasy
6. provedení rozpočtových změn na příjmové a výdajové straně rozpočtu 2008 k 30.6.2008 s tím, že rozpočet zůstává vyrovnaný – přijato všemi hlasy
7. žádost o příspěvek na zájezd Flora Olomouc ve výši 100,-Kč na občana Nové Vsi a Nového Dvora – přijato všemi hlasy

ZO bere na vědomí:
1. informace o ukončení prací na fasádě kaple, zbývá dokončit pokládku schodů toto je řešeno jako vícepráce před hlavním vchodem a vchodem do věže
2. informace o postupu prací na kolně u staré hospody – do 12.7 je nutné aby firma ukončila veškeré práce
3. informace o průběhu setkání hejtmana kraje Vysočina RNDr Vystrčila a hejtmana Pardubického kraje ing. Tomana se starosty svazku obcí Podoubraví v Nové Vsi u Chotěboře
4. stav příprav setkání při příležitosti 120.let založení SDH v obci
5. zamítnutí žádosti o podporu z OP Životní prostředí – projekt odbahnění rybníka Perno
6. nabídku na realizaci a provoz internetových stránek obce a neschvaluje ji – zamítnuto všemi hlasy
7. žádost o pronájem pozemku 64/4 na uložení zemědělské techniky a neschvaluje ji – zamítnuto všemi hlasy
8. žádost o povolení k pokácení stromů v osadě Nový Dvůr, které jsou poškozeny vichřicí
9. Stavy účtu: běžný účet ( KB, ČSOB, ČS ) 692.816,35Kč
TV KB 800.366,42Kč
Úvěry č.p. 6 -5.000.000,00Kč

ZO ukládá :
1. místostarostovi prověřit stav poškozených lip v obci

závěr jednání ukončen 20.35


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: