Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva 11/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva 11/2008

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA  OBCE
poř.číslo 11/2008

konané dne 8.12.2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny

ZO schvaluje :
1. program zasedání zastupitelstva obce – přijato všemi hlasy
2. kontrola úkolů z posledního zasedání ZO 3.11.2008
• motokrosová trať - bod trvá
• právní pomoc v záležitosti pozemku – bod trvá
• ostatní body splněny – přijato všemi hlasy
3. příspěvek pro SDH Nová Ves u Chotěboře za opravy na požární zbrojnici ve výši 15.000,-Kč – přijato všemi hlasy
4. rozpočet na rok 2009 příjmy ve výši 25.000.070,-Kč a výdaje ve výši 25.000.070,-Kč 20mil. Je předpokládaný náklad na výstavbu kanalizace – přijato všemi hlasy
5. příspěvek ve výši 100,-Kč na člena obyvatele obce Nová Ves u Chotěboře registrovaného v místní organizaci Svazu tělesně postižených MO Chotěboř – přijato všemi hlasy
6. udělení licence firmě Veolia Transport Východní Čechy a.s. na lince 900390 pro zaměstnance GCE, s.r.o. Chotěboře – přijato všemi hlasy
7. žádost p. A.Zadiny o vyřazení z nájmu bytu č.1/63, neschvaluje převedení trvalého pobytu na podatelnu OÚ Nová Ves u Chotěboře – přijato všemi hlasy
8. žádost na osvobození od poplatků pro dlouhodobou nepřítomnost v rekreačním objektu pro pana K. Svobodu pro rok 2009 – přijato všemi hlasy
9. příspěvek pro sdružení A divadlo ve stejné výši jako v roce 2008 – přijato všemi hlasy
10. udělení finančního daru fyzické osobě v částce 15.000,-Kč – 7.hlasů pro 1 se zdržel
11. udělení finančního daru fyzické osobě v částce 15.000,-Kč – 7.hlasů pro 1 se zdržel
12. úhradu dlužné částky za obědy v ZŠ obcí. Dále ZO navrhuje zahájit jednání ohledně spolupráce před odchodem azylantů, aby se předcházelo podobným případům.
13. příspěvek Dětskému Domovu ve výši 3.500,-Kč

ZO neschvaluje :
1. Žádost o prominutí poplatku za rok 2008 z důvodu pozdního podání pro pana K. Svobodu – přijato všemi hlasy
2. žádost MŠ Víska na placení školného za děti z obce a pověřuje se starosta jednáním s ředitelkou MŠ paní Málkovou – přijato všemi hlasy

ZO bere na vědomí:
1. informace o postupu prací na kostele. Dokončení další etapy oprav. Připraví se záměr na opravu střechy, oken a fasády.
2. informace o postupu prací na kolně u Staré hospody
3. žádost o byt od p. Vašíčka a navrhuje jej zařadit do seznamu žádostí
4. žádost o byt paní J. Hamáčkové, navrhuje zařazení do seznamu žádostí. Z důvodu naplnění bytového fondu nelze byt přidělit.
5. poděkování ZŠ Buttulova za poskytnutí příspěvku na adaptační pobyt
6. oznámení o provádění průzkumu geopatogenních zón
7. o odkoupení zaploceného pozemku p.č.2056 a vyhlašuje záměr na odprodej
8. Stavy účtu: běžný účet ( KB, ČS, PS) 1.016.143,80
TV KB 805.844,00Kč
Úvěry č.p. 6 -5.000.000,00Kč

ZO ukládá :
1. starosta jednáním s ředitelkou MŠ paní Málkovou

závěr jednání ukončen 20.00


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: