Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 1/2008

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
poř.číslo 1/2008

konané dne 7.1.2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Přítomni: dle presenční listiny
ZO schvaluje :
1. program zasedání zastupitelstva obce - přijato všemi hlasy
2. kontrola úkolů z posledního zasedání ZO 3.12.2007
ˇ zajištění výstavby čekárny pro Nový Dvůr - bod trvá
ˇ příprava projektu pro Novoveský potok - bod trvá
ˇ zajištění satelitního přijmu - informace předány, realizace dle časových možností montážní firmy
ˇ ostatní body splněny - přijato všemi hlasy
3. žádost o ukončení nájmu nebytových prostor z důvodu ukončení podnikání - přijato všemi hlasy
4. žádost o pronájem nebytových prostor - průmyslová prodejna. Prodej bude nepřerušen a za stejných podmínek jako u předešlého nájmu - přijato všemi hlasy
5. záměr odprodat část obecního pozemku 118/1. Tento záměr bude zveřejněn po dobu jednoho měsíce na ÚD obce - přijato všemi hlasy
6. zprávu výběrové komise o rozdělení nových bytů č.1 Šimonová, č.2 Vaňková, č.3 Ing.Hejduk, č.4 Svobodová, č.5 Tuček a v č.p.63 byt.č 3 L.Dobrovolný - přijato všemi hlasy
7. nákup vybavení galerie do výše 100.000Kč - přijato všemi hlasy
8. nákup kancelářské techniky do výše 50.000Kč - přijato všemi hlasy

ZO bere na vědomí:
1. hodnocení divadelního představení 29.12.2007 - akce se vydařila, bude dobré časem podobnou akci zopakovat
2. informace o postupu prací na kanalizaci.
3. informace o dokončení prací na staré hospodě. Bude vypsáno výběrové řízení na opravu přístavku.
4. informace o přípravě prací na kostele. Osloví se diecéze, aby nahlásila stav varhan a případná oprava by se řešila sbírkou a příspěvkem firem
5. žádost o dlouhodobý pronájem nebo koupi části obecního pozemku 118/1
6. zprávu kontrolního výboru
7. zprávu finanční komise
8. přidělení dotace na vybavení místní knihovny
9. Stavy účtu: běžný účet ( KB, ČSOB, ČS ) 2.075.520,69Kč
TV KB 792.607,29Kč
Úvěry č.p.63 a č.p. 6 -5.749.999,00Kč

ZO ukládá :
1. starostovi prověří možnosti daně z nemovitosti a bude informovat o příštím zasedání
 


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: