Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 1/2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 1/2010

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

poř.číslo 1/2010
konané dne 4.1.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 

Přítomni: dle presenční listiny
ZO schvaluje :
1. program zasedání zastupitelstva obce – přijato všemi hlasy
2. kontrola úkolů z posledního zasedání ZO 7.12 a 21.12. 2009
• ostatní body splněny - přijato všemi hlasy
3. žádost o příspěvek pro MO Chotěboř – Včelaři na rok 2010 - příspěvek ve výši 2.000,-Kč - přijato všemi hlasy
4. zadávací podmínky pro výběrové řízení na pořízení územního plánu katastru obce Nová ves u Chotěboře smlouvu - přijato všemi hlasy
5. dodatek k dohodě na rekonstrukci mostů přes vodoteč – prodloužení termínu odevzdání vyhodnocení - přijato všemi hlasy
6. a) prodloužení nájemních smluv o dva roky u bytů č.1 – sl. Šimonová, č.3 manželé Hejdukovi, č.5 pán a paní Tučkovi - přijato všemi hlasy
b) prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok po konzultaci s advokátní kanceláří u bytu č.4 pán Plašila paní Svobodová – přijato 8 pro 1 proti
7.  rozpočtová změna č.8 provedená k 31.12.2009 v příjmové stránce ve výši 63,3tis.Kč  a výdajové stránce ve výši 998tis.Kč – přijato všemi hlasy
8.  starou požární nádrž u potoka zahrnout do projektu revitalizace potoka, kterou připravují Lesy ČR– přijato všemi hlasy

ZO bere na vědomí:
1. informaci o stavu veřejné zakázky Perno.
2. a) informaci o dokončení a provedení vyúčtování akce na opravě kostela - výměna oken, peníze od kraje a farnosti jsou na účtu
b) na rok se připraví záměr na opravu vnější fasády
3. Informaci o profinancování akce oprava mostů 2.000.000,- hrazeno úvěrem + 11.677,20 z rozpočtu roku 2009, a ukončení akce včetně vyúčtování a žádosti o zaslání dotace 12.1.2010
4. Informace o pokácení lípy u transformátoru k 17.12.2009 – ukončení petice
5. Návrh rozpočtu na rok 2010 ZŠ Nová Ves u Chotěboře
6. Stavy účtu: běžný účet ( KB, ČS, PS) 1.833.856,10Kč
TV KB 262.180,72Kč
Úvěry č.p. 6 + mosty -6.333.200,00Kč

ZO ukládá :
1. ukládá starostovi projednat odstranění vleku z pozemku obce
 


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: