Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 1/2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 1/2012

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 1/2012  

konané dne 9. 1. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 Přítomni: dle presenční listiny

 Body jednání:

 1. Kontrola úkolu ze zasedání 5. a 29. 12. 2011  -  všechny úkoly jsou splněny
 2. Program zasedání zastupitelstva obce – ZO schvaluje všemi hlasy
 3. Projednání změny statutu MAS Podhůří Železných Hor o.p.s. v počtu členu dozorčí rady ze součastných 3 členů na 6 členů.
  ZO schvaluje změnu členů dozorčí rady MAS PŽH o.p.s. ze tří na šest členů  – přijato všemi hlasy
 4. Projednání nabídky na výkup pozemků
  ZO neschvaluje předloženou nabídku na výkup pozemku – přijato všemi hlasy
 5. Projednání záměru prací v Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2012
  ZO schvaluje zařadit do POOV 2012 stavební práce v parku u kostela  – přijato všemi hlasy
 6. Projednání za hájení přípravných prací na realizaci akce stavební úpravy v parku u kostela
  ZO  bere na vědomí zahájení přípravných prací na akci  – přijatovšemi hlasy
 7. Projednání zprávy z OPŽP Posouzení zadávací dokumentace a oznámení o zakázce před vydáním dotace z Operačního programu životního prostředí na akci Revitalizace zeleně v obci
  ZO  bere na vědomí zprávu z OPŽP k zadávací dokumentaci na  akci  – přijatovšemi hlasy
 8. Projednání návrhu na osvobození od poplatku za odpad pro rok 2012
  ZO schvaluje osvobození od placení poplatku dle předloženého návrhu – přijato všemi hlasy
 9. Projednání návrhu na změnu nájemců na zkušebně
  a.    ZO schvaluje změnu nájemní smlouvy na zkušebně
  b.    ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy s novými nájemci – přijato všemi hlasy
 10. Projednání návrhu rozpočtových změn za prosinec 2011 – úprava rozpočtu
  a.    ZO schvaluje provedení rozpočtových změn za prosinec 2011
  b.    ZO pověřuje hospodářku předložit konečné změní změn rozpočtu 2011 na nejbližším zasedání  – přijato všemi hlasy
 11. Různé
  Stavy účtů: Běžný účet:        KB                  958.488,70Kč
                                                    ČSOB               26.865,30Kč
                                                    ČS                     12.514,55Kč

                      Úvěr ke splacení:              -2.999.600,00Kč
                                                                    -1.200.000,00Kč

 

 

Závěr zasedání 18.40

            konané dne 9. 1. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

Body jednání:

 

 1. Kontrola úkolu ze zasedání 5. a 29. 12. 2011  -  všechny úkoly jsou splněny

 

 1. Program zasedání zastupitelstva obce – ZO schvaluje všemi hlasy

 

 1. Projednání změny statutu MAS Podhůří Železných Hor o.p.s. v počtu členu dozorčí rady ze součastných 3 členů na 6 členů.

ZO schvaluje změnu členů dozorčí rady MAS PŽH o.p.s. ze tří na šest členů  – přijato všemi hlasy

 

 1. Projednání nabídky na výkup pozemků

ZO neschvaluje předloženou nabídku na výkup pozemku – přijato všemi hlasy

 

 1. Projednání záměru prací v Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2012

                       ZO schvaluje zařadit do POOV 2012 stavební práce v parku u kostela  – přijato

                       všemi hlasy

 

 1. Projednání za hájení přípravných prací na realizaci akce stavební úpravy v parku

u kostela

                       ZO  bere na vědomí zahájení přípravných prací na akci  – přijato

                       všemi hlasy

 

 

 1. Projednání zprávy z OPŽP Posouzení zadávací dokumentace a oznámení o zakázce před vydáním dotace z Operačního programu životního prostředí na akci Revitalizace zeleně v obci

        ZO  bere na vědomí zprávu z OPŽP k zadávací dokumentaci na  akci  – přijato

        všemi hlasy

 

 1. Projednání návrhu na osvobození od poplatku za odpad pro rok 2012

ZO schvaluje osvobození od placení poplatku dle předloženého návrhu – přijato všemi hlasy

 1. Projednání návrhu na změnu nájemců na zkušebně
 2. a.    ZO schvaluje změnu nájemní smlouvy na zkušebně
 3. b.    ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy s novými nájemci – přijato všemi hlasy

 

 1. Projednání návrhu rozpočtových změn za prosinec 2011 – úprava rozpočtu
 2. a.    ZO schvaluje provedení rozpočtových změn za prosinec 2011
 3. b.    ZO pověřuje hospodářku předložit konečné změní změn rozpočtu 2011 na nejbližším zasedání  – přijato všemi hlasy

 

 1. Různé

 

 

 1. Stavy účtů: Běžný účet:        KB                  958.488,70Kč

ČSOB                26.865,30Kč

                                               ČS                     12.514,55Kč

                      

                       Úvěr ke splacení:              -2.999.600,00Kč

                                                                  -1.200.000,00Kč

 

 

Závěr zasedání 18.40

 

poř. číslo 1/2012

 

 

            konané dne 9. 1. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

Body jednání:

 

 1. Kontrola úkolu ze zasedání 5. a 29. 12. 2011  -  všechny úkoly jsou splněny

 

 1. Program zasedání zastupitelstva obce – ZO schvaluje všemi hlasy

 

 1. Projednání změny statutu MAS Podhůří Železných Hor o.p.s. v počtu členu dozorčí rady ze součastných 3 členů na 6 členů.

ZO schvaluje změnu členů dozorčí rady MAS PŽH o.p.s. ze tří na šest členů  – přijato všemi hlasy

 

 1. Projednání nabídky na výkup pozemků

ZO neschvaluje předloženou nabídku na výkup pozemku – přijato všemi hlasy

 

 1. Projednání záměru prací v Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2012

                       ZO schvaluje zařadit do POOV 2012 stavební práce v parku u kostela  – přijato

                       všemi hlasy

 

 1. Projednání za hájení přípravných prací na realizaci akce stavební úpravy v parku

u kostela

                       ZO  bere na vědomí zahájení přípravných prací na akci  – přijato

                       všemi hlasy

 

 

 1. Projednání zprávy z OPŽP Posouzení zadávací dokumentace a oznámení o zakázce před vydáním dotace z Operačního programu životního prostředí na akci Revitalizace zeleně v obci

        ZO  bere na vědomí zprávu z OPŽP k zadávací dokumentaci na  akci  – přijato

        všemi hlasy

 

 1. Projednání návrhu na osvobození od poplatku za odpad pro rok 2012

ZO schvaluje osvobození od placení poplatku dle předloženého návrhu – přijato všemi hlasy

 1. Projednání návrhu na změnu nájemců na zkušebně
 2. a.    ZO schvaluje změnu nájemní smlouvy na zkušebně
 3. b.    ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy s novými nájemci – přijato všemi hlasy

 

 1. Projednání návrhu rozpočtových změn za prosinec 2011 – úprava rozpočtu
 2. a.    ZO schvaluje provedení rozpočtových změn za prosinec 2011
 3. b.    ZO pověřuje hospodářku předložit konečné změní změn rozpočtu 2011 na nejbližším zasedání  – přijato všemi hlasy

 

 1. Různé

 

 

 1. Stavy účtů: Běžný účet:        KB                  958.488,70Kč

ČSOB                26.865,30Kč

                                               ČS                     12.514,55Kč

                      

                       Úvěr ke splacení:              -2.999.600,00Kč

                                                                  -1.200.000,00Kč

 

 

Závěr zasedání 18.40


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: