Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 10/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 10/2008

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA  OBCE
poř.číslo 10/2008
konané dne 3.11.2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny

ZO schvaluje :

1. program zasedání zastupitelstva obce – přijato všemi hlasy
2. kontrola úkolů z posledního zasedání ZO 6.10.2008
• ostatní body splněny – přijato všemi hlasy
3. příspěvek na provoz pojízdné prodejny p. Vl. Krátkého ve výši 2.500,-Kč na druhé pololetí roku 2008 – přijato všemi hlasy
4. žádost na přípravu změny stávajícího územního plánu. Sběr požadavků a připomínek k územnímu plánu je nutné podat do 1.2.2009 – přijato všemi hlasy
5. žádost ZD o snížení nájmu za rok 2008 na 20.000,-Kč – přijato všemi hlasy
6. starostu a uděluje mu plnou moc při zastupovaní obce během podání žádosti a během realizace akce Odbahnění rybníka Perno

ZO bere na vědomí:
1. informace o postupu prací na kostele
2. informace o postupu prací na kolně u Staré hospody
3. informace o podání žádosti na kanalizaci
4. návrh rozpočtu na rok 2009 druhé čtení, drobné rozpočtové změny. Rozpočet bude vyvěšen na obecní vývěsce a běží lhůta pro připomínky k rozpočtu.
5. změnu rozpočtu 2008 provedenou k 31.10.2008 – přijato všemi hlasy
6. žádost firmy DEREDES s.r.o. Praha na poskytnutí spoluprace
7. požadavek na motokrosovou trať Rouzeň- ZO trvá na tom, že musí být vypracována smlouva s vlastníky pozemků, ŽP Chotěboře, Obcí Nová ves a případně dalšími dotčenými osobami a spolky. Do té doby nelze tuto činnost provozovat.
8. přípravu žádosti o dotaci na odbahnění rybníka Perno a uděluje starostovi plnou moc pro zastupovaní obce během podání žádosti a během realizace akce Odbahnění rybníka Perno 
10. Stavy účtu: běžný účet
KB 443.103,01Kč
ČSOB 170.885.75Kč
ČS 319.125,12Kč
TV KB 804.844,48Kč
Úvěry č.p. 6 -5.000.000,00Kč

ZO ukládá :
1. připravit návštěvu do obce Lohmen
2. zajistit právní pomoc v záležitosti výměny pozemků

závěr jednání ukončen 19.45


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: