Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 11/2010

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA  OBCE

poř. číslo 11/2010
konané dne 4. 10. 2010 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Přítomni: dle presenční listiny

Body jednání:

1. Program zasedání zastupitelstva obce – ZO schvaluje všemi hlasy
2. Kontrola úkolu ze zasedání 6.9. 2010; řešení zvonu na kostelu – bod trvá,
ostatní úkoly jsou splněny

3. Informace o zakázkách
ZO bere na vědomí průběh zakázek podle plánu – přijato všemi hlasy
4. Zpráva z Státního fondu rozvoje bydlení o výstavbě 5. Bytů v č.p.6
ZO bere na vědomí závěrečné vyhodnocení a závěrečnou zprávu – přijato všemi hlasy
5. Návrh rozpočtu na rok 2011
ZO bere na vědomí 1. Čtení rozpočtu na rok 2011 – přijato všemi hlasy
6. Návrh investičního záměru na období 2011-2015 v obci
a) Revitalizace zeleně
b) Tlaková kanalizace a ČOV
c) Mobiliař dětského hřiště
d) Rekonstrukce a zateplení školy
e) Rekonstrukce náměstí a dostavba chodníků
f) Rekonstrukce požární zbrojnice
g) Rekonstrukce kulturního domu
h) Rekonstrukce sportovišť
– přijato všemi hlasy

7. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina
ZO bere na vědomí přípravu aktualizace – přijato všemi hlasy
8. Informace o konání Valné hromady SVOP Podoubraví v obci Slavětín
ZO bere na vědomí informace z VH SVOP Podoubraví
– přijato všemi hlasy

9. Návrh smlouvy na projektování místních komunikací v osadách Kohoutov a Zastráň
ZO schvaluje smlouvu s Ing. Václavkem na Projektovou dokumentaci místních komunikacích v osadách kohoutov a Zastráň – přijato všemi hlasy
10. Návrh na průtah obcí – rekonstrukce silnice II.třídy č.345 – návrh projekce kraje Vysočina ve variantě 1. a variantě 2.
a) ZO bere na vědomí a konstatuje, že varianta 1. A varianta 2. Nevyhovují.
b) ZO navrhuje úsek od Chotěboře po křižovatku na Vísku ( 345/34524 ) přimknout komunikaci ke stávající levé obrubě a v úseku od této křižovatky ( 345/34524 ) směrem na Golčův Jeníkov přimknout komunikaci k pravé obrubě.
c) ZO pověřuje starostu projednat tuto novou variantu s krajem Vysočina a projekcí – přijato všemi hlasy

11. Dopis s pozvánkou obce Lohmen k návštěvě v listopadu 2010
ZO bere na vědomí a doporučuje novému ZO účast
– přijato všemi hlasy

12. Žádost o zrušení trvalého pobytu p. Romana Zelenky na č.p.60
ZO schvaluje změnu trvalého bydliště p. Romana Zelenky na podatelnu OÚ – přijato všemi hlasy13. Projednání prodloužení nájemních smluv
ZO schvaluje prodloužení nájemních smluv rodině Mendlových a p. Opršala a paní Fialové s inflačním navýšením – přijato všemi hlasy
14. Inventura obecního majetku
ZO bere na vědomí provedení inventury obecního majetku a schvaluje navržené věci dle seznamu vyřadit do konce účetního roku – přijato všemi hlasy
15. Rozpočtové změny provedené v měsíci 9/2010
ZO schvaluje provedení rozpočtových opatření dle předloženého návrhu.
RO č. 9 příjmy 500,2tis.Kč a výdaje 599,96tis.Kč

16. Stavy účtů:
Běžný účet: KB 523.801,41Kč
ČSOB 63.790,81Kč
ČS 210.479,70Kč
Termínovaný účet: 62.690,04Kč
Úvěr ke splacení: -5.458.100,00Kč

Závěr zasedání 20.35
 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.