Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 11/2007

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 11/2007

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Přítomni: dle presenční listiny

ZO schvaluje :
1. program zasedání zastupitelstva obce - přijato všemi hlasy
2. kontrola úkolů z posledního zasedání ZO 1.10.2007
ˇ zajištění výstavby čekárny pro Nový Dvůr - bod trvá
ˇ získat podklady pro funkci opatrovníka splněno je nutné zajistit chod této funkce
ˇ příprava projektu pro Novoveský potok - bod trvá
ˇ umístění cedule pro školní hřiště - bod trvá
ˇ Směnná smlouva pozemků mezi Obci Nová Ves u Chot. a ZD Nová Ves-Víska splněno
ˇ Odpověď na dopis manželů Švarcových splněno
ˇ ostatní body splněny - přijato všemi hlasy
3. žádost Svazu tělesně postižených MO Chotěboř o částku 100 Kč na člena z obce - přijato všemi hlasy
4. nákup nářadí, do konce roku 2007 bude proveden nákup kompresoru a svářečky podle finanční situace obce - přijato všemi hlasy
5. smlouvu mezi obcí a krajem Vysočina na poskytnutí podpory POV v částce 119.000, který bude použit na rekonstrukci vnější omítky kaple - přijato všemi hlasy
6. příspěvek na autobus na kulturní akci Spektra Vysočiny ve výši 100Kč na občana obce - přijato všemi hlasy
7. úpravu rozpočtu pro rok 2006 dle přílohy str. 2,3 - přijato všemi hlasy

ZO bere na vědomí:

1. informace o postupu prací na kanalizaci.
2. informace o postupu prací na staré hospodě. Je vytvořen seznam vad a nedodělků, které musí stavební firma odstranit.
3. informace o postupu prací na kostele. Starosta zajistí vyúčtování s farností v Chotěboři
4. informace o postupu prací na kapli
5. dopis z Lohmenu. Setkání v Lohmenu 30.11.2007 se zúčastní Ing. Uchytil, Ing. Filip, paní Pavlasová, paní Zmeková a paní Horáková
6. nabídku firmy Zvon na obnovení funkce zvonu ve věži kostela. Akce bude zařazena do zásobníku na rok 2008 a pověřuje se starosta projednání s farností.
7. rozpočet obce na rok 2008. Starosta a místostarosta s finanční skupinou se pověřuje prověřením možností vytvoření vyšší rozpočtové rezervy.
8. dopis majitele VKS Bezlejov p. Peška
9. náklady na provedení plošné deratizace v obci
10. přípravu oplocení farské zahrady
11. Stavy účtu: běžný účet ( KB, ČSOB, ČS ) 1.839.494,92Kč
TV KB 791.624,36Kč
Úvěry č.p.63 a č.p. 6 -4.018.812,50Kč

ZO ukládá :

1. starostovi zajistit podpisy u smluv s VČP - věcná břemena na obecní pozemky


závěr jednání ukončen 19.40


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: