Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 11/2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 11/2011


 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBCE
poř.číslo 11/2011
konané dne 3. 10. 2011 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny

Body jednání:

 1.Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 10/2011 z 5. 9. 2011  
- všechny body jsou splněny  - ZO schvaluje všemi hlasy

 2.Program zasedání zastupitelstva obce 3. 10. 2011 – ZO schvaluje všemi hlasy

3.Informace o stavu veřejné zakázky „Oprava 4. mostu přes vodoteč Novoveského potoka" v obci Nová Ves u Chotěboře
ZO bere na vědomí informace o kontrole akce ze strany SZIF Brno a ukončení akce – přijato všemi hlasy

4.Informace o stavu veřejné zakázky „ Obnova pamětních míst a drobných sakrálních staveb"
ZO bere na vědomí informace o kontrole akce ze strany SZIF Brno a ukončení  akce – přijato všemi hlasy

 5.Informace o veřejné zakázce „Tlaková kanalizace a ČOV v obci Nová Ves u Chotěboře"
ZO bere na vědomí informace o stavu zakázky – přijato všemi hlasy

6.Informace o stavu veřejné zakázky Dětské hřiště
ZO bere na vědomí ukončení akce, slavnostního otevření proběhlo důstojně a  vydařilo se – přijato všemi hlasy

7.Projednání výkupu pozemků v Zastrání -  návrh smlouvy
a.    ZO bere na vědomí návrh smluv
b.    ZO schvaluje výkup dle smluv – přijato všemi hlasy

8.Projednání akce Revitalizace zeleně v obci
ZO bere na vědomí informaci o připravovaném výběrovém řízení a čeká se na návrh zadávacích podmínek výběrového řízení veřejné zakázky -  přijato všemi hlasy

 9.Projednání pozvánky na seminář na téma komunální odpad
ZO schvaluje účast starosty na semináři o odpadu – přijato všemi hlasy

10.Projednání návrhu jízdních řádů žádosti
ZO bere na vědomí informaci o nových jízdních řádech – vše přijato všemi hlasy

11. Projednání protokolu o ochraně CHKO Železné hory
ZO bere na vědomí  protokol o ochraně CHKO ŽH – přijato všemi hlasy

12.Projednání oznámení o kontrole dílčího auditu hospodaření obce za rok 2011
ZO bere na vědomí dílčí audit v termínu 18. 10. 2011 – přijato všemi hlasy

13.Projednání výsledku kontroly na rybníku Perno
ZO bere na vědomí protokol z kontroly na rybníku Perno - přijato všemi hlasy

14.Projednání odprodeje nepotřebného majetku VAK HB
ZO bere na vědomí a nemá zájem o tento majetek – přijato všemi hlasy

15.Projednání oznámení o záměru kácení stromů podél silnice č. 345 Chotěboř – Golčův Jeníkov
ZO bere na vědomí záměr na kácení stromů – přijato všemi hlasy

16.Projednání změn v rozpočtu obce v rozpočtové změně č. 6 a č. 7 za rok 2011
ZO schvaluje rozpočtové změny č. 6 a č. 7 – přijato všemi hlasy

17. Projednání 1. čtení rozpočtu obce na rok 2012
ZO bere na vědomí první čtení rozpočtu obce – přijato všemi hlasy

18.Projednání vize rozvoje DD Nová ves u Chotěboře
ZO bere na vědomí a bude podporovat vizi rozvoje DD v obci Nová Ves u Chotěboře - přijato všemi hlasy

Různé.
a.     Projednání žádosti p. J Doležalové na úlevu od placení poplatku za odpad z objektu č.p.101
-       ZO neschvaluje tuto žádostí – přijato všemi hlasy

b.    Žádost Jana a Pavla Markových kácení stromů podél potoka
-       ZO stahuje tento bod z programu jednání  - přijato všemi hlasy

c.    Projednání seznamu dlužníků obce
-       ZO schvaluje nucené vystěhování bytu š na č.p.63 (Luděk Dobrovolný), majetek bude uložen do depozitu na 1 rok za účasti min 3 svědků
-       ZO bere na vědomí seznam dlužníků obce a připraví se program pro získání dluhů – přijato všemi hlasy

d.     Projednání obsazení bytu č. 2 na č.p.6
-       ZO rozhodlo obsadit byt č. 2 dle pořadníku – přijato všemi hlasy

e.    Informace o stavu účtů obce        
KB BÚ                                                        126.904,23Kč
ČS BÚ                                                                 870,75Kč
ČSOB BÚ                                                     22.319,44Kč
KB T                                                             62.715,82Kč

Úvěr:  KB                                                    223.209,00Kč
           ČS kříže                                           999.289,47Kč
           ČS                                                 3.166.300,00Kč

Závěr zasedání 20.10


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: