Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 12/2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 12/2011

ZÁPIS  ZE ZASEDANÍ   ZASTUPITELSTVA   OBCE

poř. číslo 12/2011

konané dne 7. 11. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 

Přítomni: dle presenční listiny

 Body jednání:

 1.  Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 11/2011 z 3. 10. 2011  
  - všechny body jsou splněny  - ZO schvaluje všemi hlasy
 2.  Program zasedání zastupitelstva obce 7. 11. 2011 – ZO schvaluje všemi hlasy
 3. Informace o veřejné zakázce „Tlaková kanalizace a ČOV v obci Nová Ves u Chotěboře“
  ZO bere na vědomí informace o stavu zakázky – přijato všemi hlasy
 4.  Informace o stavu výběrového řízení na akci Revitalizaci zeleně v obci
  a. ZO bere na vědomí Informaci
  b. ZO schvaluje mandátní smlouvu, zadávací dokumentaci a kvalifikační podklady k výběrovému řízení – přijato všemi hlasy
 5.  Projednání změn v jízdních řádech
  ZO bere na vědomí návrh jízdních řádu – přijato všemi hlasy
 6.  Projednání zprávy z dílčího auditu hospodaření obce v roce 2011
  ZO bere na vědomí kladný výsledek auditu -  přijato všemi hlasy
 7.  Projednání žádostí o byt
  ZO bere na vědomí žádosti, které budou zařazeni do pořádníku uchazečů – přijato všemi hlasy
 8.  Projednání žádosti o finanční příspěvek na opravu zkušebny
  ZO schvaluje finanční příspěvek do výše 3.000,-Kč na stavební materiál, práce budou provedeny zdarma - vše přijato všemi hlasy
 9.  Projednání žádosti o finanční příspěvek
  ZO bere na vědomí  žádost občanského sdružení Benediktus a neschvaluje příspěvek – přijato všemi hlasy
 10.  Projednání změn v rozpočtu obce v rozpočtové změně č. 8 za rok 2011
  ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.8 – přijato všemi hlasy
 11.  Projednání opatření k odpisování majetku
  ZO bere schvaluje
  a.      Stanovení data pořízení historického majetku do obce provede kontrolní  komise
  b.    Zrušení drobného majetku z důvodu morálního či fyzického opotřebení dle návrhu schválí kontrolní komise na zasedání 9.11.2011
  – přijato všemi hlasy
 12.  Projednání 2. čtení rozpočtu obce na rok 2012
  ZO schvaluje plán investičních akcí na rok 2012
  a.    Místní komunikace Nový Dvůr
  b.    Parkoviště a komunikace u kostela
  c.    Chodník na hřbitově –rezerva
  d.    Revitalizace zeleně v obci
  e.    Tlaková kanalizace – v případě získání dotace
   – přijato všemi hlasy
  f.     ZO schvaluje rozpočet ZŠ ve výši 350.000-Kč  - přijato všemi hlasy
 13.  Projednání návrhu mandátní smlouvy na vymáhání dluhů z nevybraných poplatků
  ZO schvaluje mandátní smlouvu a pověřuje starostu podpisem smlouvy – přijato všemi hlasy
 14. Projednání nabídky na výkup akcií
  ZO bere na vědomí a neschvaluje výkup – přijato všemi hlasy
 15.  Projednání pronájmu reklamní plochy na rok 2012
  ZO schvaluje smlouvu na pronájem reklamní plochy – přijato všemi hlasy
 16.  Projednání nákupu malotraktoru
  ZO pověřuje starostu sjednáním podmínek nákupu – přijato všemi hlasy
 17.  Projednání oprav obecních studní
  ZO schvaluje realizaci oprav obecních studní v rámci drobných oprav v roce 2012 - přijato všemi hlasy
 18.  KB BÚ                                                        128.921,06Kč
  ČS BÚ                                                             6.641,65Kč
  ČSOB BÚ                                                     31.085,13Kč
  KB T                                                             62.757,66Kč
  Úvěr:
  ČS kříže a most                           1.200.000,00Kč
  ČS                                                 3.222.809,00Kč

Závěr zasedání 19.30


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: