Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 14/2011 z 29.12.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 14/2011 z 29.12.2012

 

ZÁPIS   ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA  OBCE
poř. číslo 14/2011

 

 

konané dne 29.12. 2011 v 17.45 hod. v zasedací místnosti OÚ

 Přítomni: dle presenční listiny

 Body jednání:

 1.Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 13/2011 z 5. 12. 2011 . Kontrola bude přenesena na zasedání v lednu 9.1.2012
 ZO schvaluje všemi hlasy

2. Program zasedání zastupitelstva obce 29. 12. 2011 – ZO schvaluje všemi hlasy

 3. Projednání změny mandatáře na akci Tlaková kanalizace a ČOV v obci Nové Vsi u Chotěboře z firmy Gordion na firmu KAOD-INŽENÝRING, spol. s r.o.
ZO schvaluje navrženou změnu mandatáře z firmy GORDION s.r.o. na  firmu KAOD-INŽENÝRING spol. s r.o.  – přijato všemi hlasy

4. Projednání žádosti na odprodej pozemku u mostu na silnici II třídy  č.345 pro záměr rekonstrukce mostu v roce 2013
ZO schvaluje záměr na odprodej pozemku pro opravu mostu na silnici II třídy č. 345 v obci Nová Ves u Chotěboře – přijato všemi hlasy

 5.Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky o poplatku za odpad č. 1/2012
ZO schvaluje obecně závazné vyhlášku o poplatcích za odpady v roce 2012 č. 1/2012 – přijato všemi hlasy

 6. Projednání nabídky na výkup pozemku č. 459 a 456/1.
a.    ZO bere na vědomí návrh nabídky
b.    ZO schvaluje záměr výkupu nabízených pozemků
c.   Starosta předloží na další zasedání rozkreslení pozemků a mapy
  -  přijato všemi hlasy

 Závěr zasedání 18.10


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: