Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 2/2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 2/2012

 

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE poř. číslo 2/2012
konané dne 6. 2. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny
Body jednání:

 

 1. Kontrola úkolu ze zasedání 9. 1. 2012  -  všechny úkoly jsou splněny
 2. Program zasedání zastupitelstva obce – ZO schvaluje všemi hlasy
 3. Projednání nominace člena výběrové komise na konkurz na ředitele Dětského domova v Nové Vsi u Chotěboře.
  ZO schvaluje nominaci Ing. Miloše Uchytila do výběrové komise  – přijato všemi hlasy
 4. Projednání žádosti o udělení souhlasu na používání znaku obce 
  ZO pověřuje starostu dalším jednáním se žadatelem – přijato všemi hlasy
 5. Projednání žádosti na odkoupení části obecního pozemku 2071/10/ , 553/6
  ZO schaluje záměr na odkup části časti obecního pozemku dle předloženého      GP  – přijato všemi hlasy
 6. Projednání žádosti Českého svazu včelařů na poskytnutí finančního příspěvku
  ZO  schvaluje příspěvek Českému svazu včelařů ve výši 2.000,-Kč – přijato všemi hlasy
 7. Projednání darování časti pozemku u mostu silnice II. třídy č.345 Kraji Vysočina pozemku 62/15 o výměře 3m2 a pozemku 83,6 o výměře  3m2
  a.    ZO  schvaluje darování pozemků Kraji Vysočina
  b.    ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy s Krajem Vysočina
  – přijato všemi hlasy
 8. Projednání informací o stavu výběrového řízení na akci Revitalizace zeleně v obci
  ZO bere na vědomí předložené informace – přijato všemi hlasy
 9. Projednání informací z jednání Svazku obcí Podoubraví a zápis z VH
  ZO bere na vědomí předložené informace – přijato všemi hlasy
 10. Projednání žádosti Adivadla o finanční příspěvek
  ZO schvaluje příspěvek za podmínky účasti místní ZŠ na akci pořádané   Adivadlem – přijato všemi hlasy
 11. Projednání informací o nabídce služeb ve stavebnictví
  ZO bere na vědomí předložené informace – přijato všemi hlasy
 12. Projednání informací o projektových pracích na poldru
  ZO bere na vědomí předložené informace – přijato všemi hlasy
 13. Projednání žádosti o příspěvek na zajištění kulturní akce
  ZO bere na vědomí přesunutí na další jednání – přijato všemi hlasy
 14. Projednání informací z Místní akční skupiny Podhůří Železných horo
  ZO bere na vědomí předložené informace – přijato všemi hlasy
 15. Projednání propočtových změn za měsíc prosinec 2011
  ZO bere na vědomí předložené dokumenty – přijato všemi hlasy
 16. Projednání hospodaření obce s roce 2011
  ZO bere na vědomí , že hospodaření ovce b roce 2011 skončilo dle předložených výkazů s přebytkem – přijato všemi hlasy
 17. Projednání nabídky na stroj na sečení trávy
  ZO bere na vědomí nabídku a odkládá ji na pozdější projednání – přijato všemi hlasy
 18. Různé
  -       Stav potoka ZO bere na vědomí probíhající stavební řízení na revitalizaci Novoveského potoka
 19. Stavy účtů: Běžný účet:       
   KB                   94.862,00Kč
  ČSOB                11.938,39Kč
   ČS                    714.114,97Kč

                      Úvěr ke splacení:              -2.832.900,00Kč

                                                                    -700.000,00Kč

 

Závěr zasedání 19.20


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: