Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 3/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 3/2008

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
poř.číslo 3/2008
konané dne 3.3.2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny
ZO schvaluje :
1. program zasedání zastupitelstva obce – přijato všemi hlasy
2. kontrola úkolů z posledního zasedání ZO 4.2.2008
· zajištění výstavby čekárny pro Nový Dvůr – bod trvá
· informace o daních z nemovitostí - bod trvá
· požádat okresní soud o zproštění funkce opatrovníka – bod trvá
· ostatní body splněny – přijato všemi hlasy
3. osvobození od placení poplatků za rok 2008 pro trvalý pobyt mimo uzemí státu pro Ing. Moniku Šimonovou – přijato všemi hlasy
4. osvobození od placení poplatků za rok 2008 pro trvalý pobyt mimo uzemí státu pro Irenu Němcovou – přijato všemi hlasy
5. smlouvu mezi obcí Nová ves u Chotěboře a Zemědělským družstvem Nová Ves - Víska o pronájmu obecních pozemků, které jsou v užívání ZD, na dobu 15.let a pověřuje starostu podpisem smlouvy – přijato všemi hlasy
6. jednorázovou splátku úvěru v částce 556249,- na doplacení úvěru na č.p. 63 u ČS a.s.

ZO bere na vědomí:
1. informace o postupu prací na kanalizaci – běží odvolací lhůta pro stavební povolení a vodoprávní řízení.
2. žádost o dotaci u Státního fondu životního prostředí
3. informace o postupu prací na kolně u staré hospody.
4. zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 provedenou KÚ Vysočina. Na základě této zprávy ZO neukládá žádná opravná opatření – přijato všemi hlasy
5. Přípravu setkání s důchodci v termínu 28.3.2008 v KD
6. přípravu setkání při příležitosti 120. let od založení SDH v obci. Oslovit SDH na přípravu tohoto setkání je pověřen starosta.
7. Stavy účtu: běžný účet ( KB, ČSOB, ČS ) 1.204.603,60Kč
TV KB 795.569,82Kč
Úvěry č.p.63 a č.p. 6 -5.556.249,90Kč

ZO ukládá :
1. starostovi požádat okresní soud o zproštění funkce opatrovníka

 


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: