Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 3/2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 3/2012

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  poř. číslo 3/2012

 konané dne 5. 3. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 Přítomni: dle presenční listiny
Body jednání:

  1.  Kontrola úkolu ze zasedání 6. 2. 2012  -  všechny úkoly jsou splněny
  2. Program zasedání zastupitelstva obce – ZO schvaluje všemi hlasy
  3. Projednání žádosti pana Ivana Korynta
   ZO bere na vědomí předloženou žádost a doporučuje obecnímu úřadu provádět výběr poplatků adresně u příslušných osob  – přijato všemi hlasy
  4. Projednání žádosti o příspěvek na pojízdnou prodejnu pana Krátkého z Ostružna
   ZO schvaluje pro rok 2012 příspěvek ve výši 5.000Kč na zajištění provozu pojízdné prodejny v obci Nová Ves u Chotěboře v osadě Nový Dvůr – přijato všemi hlasy
  5. Projednání informace o poruše plynu
   a.    ZO bere na vědomí poruchu na č.p.78.
   b.    ZO upozorňuje spoluobčany, aby si zajistili kontrolu plynových přes pilířů   a v případě úniku plynu toto ihned nahlásili na poruchovou službu RWE číslo tel. 1239 – přijato všemi hlasy
  6. Projednání nákladů na zajištění školní docházky do ZŠ Chotěboř
   ZO schvaluje fakturu k proplacení – přijato všemi hlasy
  7. Projednání nákladů na zajištění školní docházky do ZŠ Maleč
   ZO schvaluje smlouvu a fakturu k proplacení – přijato všemi hlasy
  8. Projednání informaci o povinnosti vyhlášení výběru na vedení ZŠ v Obci
   ZO schvaluje potvrzení současné ředitelky Mgr. Ilony Markové ve funkci ředitelky i pro období 2012-2018 – přijato všemi hlasy
  9. Projednání příspěvků na obědy žáků v ZŠ
   ZO schvaluje snížení příspěvku žákum na obědy. Příspěvek bude od 1.3.2012 4,60 a 4,90 Kč (tzn. 2Kč/oběd). Zřizovatel hradí věcné náklady. Uspořené prostředky budou použity na běžný provoz ZŠ ( Plyn, el. voda ) – přijato všemi hlasy
  10. Projednání manipulačního řádu rybníku Soldát majitel J. NIkla
   ZO bere na vědomí předložený manipulační řád rybníku Soldát – přijato všemi hlasy
  11. Projednání žádosti Květy Hanauerové o zproštění od povinnosti uhrazení poplatků za odpad
   ZO neschvaluje zproštění od povinnosti uhradit poplatek a pověřuje starostu zasláním odpovědi – přijato všemi hlasy
  12. Projednání žádosti manželů Benešových
   O bere na vědomí předloženou žádost – přijato všemi hlasy
  13. Projednání informace o stavbě věže Vodafon
   ZO bere na vědomí zahájení stavebních prací – přijato všemi hlasy
  14. Projednání smlouvy na zajištění telekomunikačních služeb do č.p.6
   ZO schvaluje smlouvu na zajištění telekomunikačních služeb pro č.p.6 – přijato všemi hlasy
  15. Projednání informací o projekčních pracích na polderu
   ZO bere na vědomí předložené informace – přijato všemi hlasy
  16. Projednání pozvánky na setkání měst a obcí v Jihlavě
   ZO bere na vědomí a pověřuje starostu návštěvou – přijato všemi hlasy
  17. Projednání informace o vykonávání veřejně prospěšných prací v obci
   ZO bere na vědomí informaci o výkonu VPP – přijato všemi hlasy
  18. Projednání vyjádření ŽP kraje Vysočina a ŽP Měst.ú. Chotěboř k územnímu plánu
   ZO bere na vědomí předložené dokumenty – přijato všemi hlasy
  19. Projednání žádosti Zdeňka Hanauera o zproštění od povinnosti uhrazení poplatků za odpad
   ZO neschvaluje zproštění od povinnosti uhradit poplatek a pověřuje starostu zasláním odpovědi – přijato všemi hlasy
  20. Projednání směnné smlouvy mezi obcí a panem Šimonem
   ZO bere na vědomí ukončení směnné smlouvy mezi obcí a panem Šimonem Pavlem – přijato všemi hlasy
  21. Projednání žádosti pana Mauera Romana na stavbu garáže u č. p. 6
   ZO neschvaluje tuto žádost a navrhuje pronájem části skladových prostor u č.p.6 – přijato všemi hlasy
  22. Různé
   -       Stav výběrového řízení Revitalizace zeleně v obciZO bere na vědomí informace o průběhu akce – přijato všemi hlasy
   -       Stav Revitalizace Novoveského potoka ZO pověřuje starostu přípravou setkání občanů s projektantem – přijato všemi hlasy
   -       Vyúčtování roku 2011 ZO pověřuje starostu přípravou podkladů na příští zasedání
  23. Stavy účtů:
   Běžný účet:        
   KB                   99.063,82Kč
   ČSOB                24.373,36Kč
   ČS                    4.112,78Kč
   Úvěr ke splacení:              -2.832.900,00Kč

 

Závěr zasedání 19.10

 

 


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: