Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 4/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 4/2008

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
poř.číslo 4/2008
konané dne 7.4.2008 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Přítomni: dle presenční listiny
ZO schvaluje :
1. program zasedání zastupitelstva obce – přijato všemi hlasy
2. kontrola úkolů z posledního zasedání ZO 3.3.2008
· zajištění výstavby čekárny pro Nový Dvůr – bod trvá
· požádat okresní soud o zproštění funkce opatrovníka – bod trvá
· ostatní body splněny – přijato všemi hlasy
3. Stížnost rodiny Vackových na nepořádek na obecním pozemku č.p. 1469/8 před domy č.p. 74 a 117. Zábor pozemku bude řešen kontrolou a případným zaměřením záboru – provede kontrolní výbor. Svedení povrchové vody se prověří 8.4.2008 a provede se vyčištění kanálu – přijato všemi hlasy
4. v rámci zpracování a finalizace žádosti o dotaci na kanalizaci a ČOV na SFŽP, aby obec zastupoval starosta Ing. Miloš Uchytil a místostarosta Ing. Jaromír Filip Csc. Zahájit právní úkony pro výkup pozemku pro čistírnu ČOV – přijato všemi hlasy
5. nájemní smlouvu č.258 se statkem Doubravka na pronájem obecních pozemků dle seznamu na 10.let – přijato všemi hlasy
6. zahájení jednání s vlastníky pozemků na výkup a připravit smlouvy o smlouvě budoucí – přijato všemi hlasy
7. pronájem pozemku pro paní věru Peškovou v Podlesích – chatička u rybníku na pozemku p.č. 1286 – přijato všemi hlasy
8. smlouvu o výpůjčce kontejnerů od EKOKOMu – přijato všemi hlasy

ZO bere na vědomí:
1. program setkání při příležitosti 120 let od založení SDH v obci dne 12.7.2008. Dále bere na vědomí žádost o finanční příspěvek na tento program. Na příští zasedání 6.5.2008 připravit návrh brožury. Dále se do konce června provede vyklizení garáže v hasičské zbrojnici.
2. informace o postupu prací na kanalizaci – běží odvolací lhůta pro stavební povolení a vodoprávní řízení.
3. informace o postupu prací na kolně u staré hospody
4. zprávu o výsledku kontroly na VZP
5. konání valné hromady ČS.a. v Praze
6. zahájení řízení o vydání rozhodnutí ke schválení lesního hospodařského plánu pro LHC Polná
7. investiční záměr na výstavbu nízkoenergetických domků v obci podaného panem Karasem
8. vyúčtování výherního hracího automatu
9. upřesňující informace k žádosti o pronájem bytových prostor
10. získání dotace pro farnost Nová Ves u Chotěboře na opravu kostela od kraje Vysočina
11. příslib předsedy ZD Nová Ves – Víska na opravu poškozených cest v nejbližším možném termínu dle počasí – k Balatonu a ke Strakovu
12. požadavek na SÚS Vysočina středisko Chotěboř o opravu silnic směr Bezlejov, Nový dvůr a Klouzovy
13. Stavy účtu: běžný účet ( KB, ČSOB, ČS ) 861.937,03Kč
TV KB 796.775,55Kč
Úvěry č.p.63 a č.p. 6 -5.562.449,00Kč

ZO ukládá :
1. starostovi požádat okresní soud o zproštění funkce opatrovníka

závěr jednání ukončen 21.00


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: