Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 5/2007

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 5/2007

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
poř.číslo 5/2007
konané dne 7.5.2007 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Přítomni: dle presenční listiny

ZO schvaluje :

1. program zasedání zastupitelstva obce - přijato všemi hlasy
2. kontrola úkolů z posledního zasedání ZO 2.4.2007
ˇ zajisti firmu na seřízení radarů - bod trvá
ˇ zajištění výstavby čekárny pro Nový Dvůr - bod trvá
ˇ získat podklady pro funkci opatrovníka - bod trvá
ˇ ostatní body splněny - přijato všemi hlasy

3. odprodej části parcely 62/9 přilehající k parcele č. 121, rozměr daný zaměřením, za cenu 30Kč za m - přijato všemi hlasy
4. přerozdělení výtěžku z VHA : Tělovýchovná jednota SOKOL 2.000Kč, Tělocvičná jednota SOKOL 2.000Kč, SDH 2000Kč, MS 700Kč, ČČK 700Kč, RS 700Kč, ZŠ 1329Kč - přijato všemi hlasy
5. smlouvu na odběr elektro-odpadu firmou Asekol - přijato všemi hlasy
6. částku 500Kč na žáka pro adaptační pobyt žáku 6. tříd ZŠ Buttulova v Chotěboři, počet žáku bude upřesněn - přijato všemi hlasy

ZO bere na vědomí:
1. informace o postupu prací na kanalizaci
2. informace o postupu prací na staré hospodě
3. odeslání výtěžku z akce Pomozte dětem
4. nabídku firmy ČEZ, požaduje se schůzka s nabízejícím
5. vyúčtování nákladů na žáky v Chotěboři - požaduje oddělení nákladů na žáky II.stupně ZŠ Buttulova a Smetanova, dále požaduje výkaz nákladů a výnosů
6. schválení dotace v rámci grantového programu Sportoviště 2007 a zahájí práci na tomto projektu během prázdnin
7. zahájení řízení k žádosti o vydání rozhodnutí ke schválení Lesního hospodářského plánu pro LHC Čermák Chotěboř
8. informace o MAN Podoubraví
9. Stavy účtu: běžný účet ( KB, ČSOB, ČS ) 1.132.972,87Kč
TV KB 785.279,36Kč
Úvěry č.p.63: -1.124.999Kč
Úvěry č.p.6: - 934.681Kč

ZO ukládá :
1. starostovi projednat na povodí Labe plán na úpravu toku Novoveského potoka
2. starostovi získat podklady pro funkci opatrovníka

závěr jednání ukončen 20.10


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: