Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 5/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 5/2008

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
poř.číslo 5/2008
Konané dne 5.5.2008 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Přítomni: dle presenční listiny 

ZO schvaluje :
1. program zasedání zastupitelstva obce – přijato všemi hlasy
2. kontrola úkolů z posledního zasedání ZO 7.4.2008
· zajištění výstavby čekárny pro Nový Dvůr, úprava terénu – bod trvá
· požádat okresní soud o zproštění funkce opatrovníka – bod trvá
· stížnost na zábor veřejného prostranství – proběhla dohoda zúčastněných stran a vyklizení pozemku
· ostatní body splněny – přijato všemi hlasy
3. záměr provést opravu rámů zrcadel z KD v tomto roce – přijato všemi hlasy
4. smlouvu mezi obcí Nová Ves u Chotěboře a ČEZ a.s. na věcné břemeno na pozemek 2053 – přijato všemi hlasy
5. příspěvek SDH Nová Ves u Chotěboře na koncert pro veřejnost ve výši 15.000Kč při příležitosti 120.let od založení SDH, urychlit dodání materiálů pro publikaci – přijato všemi hlasy
6. zveřejnit výzvu občanům o vyklizení všech obecních pozemků, které jsou zabrány pro uskladnění jakéhokoli materiálu dle vyhlášky do konce června – přijato všemi hlasy

ZO bere na vědomí:
1. informace o postupu prací na kanalizaci – podaná žádost o dotaci
2. informace o postupu prací na kolně u staré hospody - zjistit proč se zpomalil postup prací, Do 17.5. vyhlásit kontrolní den
3. Informace o stavu žádosti dotace na odbahnění rybníka Perno
4. nabídku na opravu rámů zrcadel v KD
5. nahlášení záboru obecního pozemku v Nové Dvoře – pokud se jedná o vlastní pozemek nutno vyřešit zakreslení dle KÚ. Provést šetření na místě s mapou pozemků.
6. zajištění pravidelného úklidu v čekárně, osoby které zde dělají nepořádek vykázat z prostoru zastávky
7. Stavy účtu: běžný účet ( KB, ČSOB, ČS ) 780.026,03Kč
TV KB 797.970,71Kč
Úvěry č.p.63 a č.p. 6 -5.000.000,00Kč

ZO ukládá :
1. starostovi požádat okresní soud o zproštění funkce opatrovníka
2. oslovit firmu ERLAS s.r.o. o vyjádření k reklamní tabuli na obecním pozemku. V případě nezájmu do pouti odstranit.


závěr jednání ukončen 20.15
 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: