Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 8/2013 z 22.července 2013

ZÁPIS ZE  ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA  OBCE

 poř. číslo 8/2013 konané dne 22. 7. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 Přítomni: dle presenční listiny

 Body jednání:

 

 1.Schválení programu
ZO schvaluje navržený program zasedání – schváleno všemi hlasy

 2. Kontrola usnesení z 1. 7. 2013 – všechny úkoly splněny

 3. Projednání zprávy výběrové komise na pořízení úvěru. Bylo poptávka osloveno pět bank. Z oslovených pěti bank poslaly nabídku dvě banky – ČSOB a Česká spořitelna.
a.    ZO bere na vědomí zprávu výběrové komise.
b.    ZO schvaluje pro úvěry fixní sazbu úroku na 15 let
c.    ZO schvaluje rozhodnutí výběrové komise a za vítěze schvaluje Českou  spořitelnu
d.    Starosta se pověřuje informací soutěžícím a podpisem smlouvy s vítězem
Body a. – d. – schváleno všemi hlasy 4.

 4.Projednání přidělení obecního bytu
ZO schvaluje přidělení bytu č. 203 manželům Musílkovým

 5.Projednání  udělení licence
ZO schvaluje udělení licence na lince Chotěboř – Seč pro firmu Arriva Východní Čechy

 6. Projednání žádosti Policie ČR expozitura Ostrava
ZO bere na vědomí žádost Policie ČR a pověřuje starostu vypracováním odpovědi. 
 
 

Závěr zasedání 19.40

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.