Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 8/2007

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 8/2007

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
poř.číslo 8/2007
konané dne 3.9.2007 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny

ZO schvaluje :
1. program zasedání zastupitelstva obce - přijato všemi hlasy
2. kontrola úkolů z posledního zasedání ZO 7.2.2007
ˇ zajištění výstavby čekárny pro Nový Dvůr - bod trvá
ˇ získat podklady pro funkci opatrovníka - bod trvá
ˇ příprava projektu pro Novoveský potok - bod trvá
ˇ umístění cedule pro školní hřiště - bod trvá
ˇ Směnná smlouva pozemků mezi Obci Nová Ves u Chot. a ZD Nová Ves-Víska - bod trvá
ˇ ostatní body splněny - přijato všemi hlasy
3. žádost firmy CONNEX o udělení licence krajským úřadem Vysočina na linky č. 600210 Chotěboř - Golčův Jeníkov - Čáslav
600110 Ždírec n.D.- Chotěboř-Čáslav-Kutná Hora- Praha
600310 Chotěboř-Maleč-Libice n. Doubravou- přijato všemi hlasy
4. smlouvu mezi Obcí Nová ves u Chotěboře a firmou ODAS na zajištění mobilního sběru nebezpečného odpadu. ZO doporučuje aktualizovat jednotlivé vyhlášky OÚ
5. smlouvu o vězném břemeni pro VČP NET, s.r.o. člena skupiny RWE group. ZO požaduje vyjádření zda nenastane kolize s budováním tlakové kanalizace - přijato všemi hlasy
6. žádost manželů Švarcových na odkoupení bývalé cesty p.p.k. 518/1 s tím, že veškeré převody si hradí nabyvatel - přijato všemi hlasy
7. smlouvu o pronájmu nebytových prostor s Jednotou Havlíčkův Brod a pověřuje starostu popisem této smlouvy - přijato všemi hlasy
8. smlouvu o dílo č. 03/07 mezi obcí Nová Ves u Chotěboře a Janem Pelouchem - stavební práce Chotěboř, na zajištění opravy fasády na místní kapli - přijato všemi hlasy
9. převod pozemku v majetku Státního pozemkového fondu na majitele nemovitosti č.p.31 jejichž mluvčí je pan Martin Bříza - přijato všemi hlasy
10. žádost Mysliveckého sdružení na pořádání podzimního svou loveckých psů - přijato všemi hlasy

ZO bere na vědomí:
1. informace o postupu prací na kanalizaci - pozvat zpracovatele textové části dokumentace, Česká spořitelna, Unitinvest, Gordion. Připravit zadávací podmínky na výběrové řízení na zpracovatele textové části dokumentace. Na 27.9. 2007 naplánovat zájezd do obce, kde je vybudována tlaková kanalizace.Termín veřejné schůze do 12.10.2007 - přijato všemi hlasy
2. informace o postupu prací na staré hospodě
3. informace o akci Sportoviště 2007
4. žádost nájemníků č.p.63 na vybudování satelitního příjmu. Nájemníci si předmět žádosti musí zajistit na vlastní náklady
5. dopis paní Jiřiny Doležalové a pověřuje starostu odpovědí na tento dopis
6. žádost paní Zdeňky Musilové, Opálkova 8, Brno na vykácení nebezpečných stromů
7. neutěšený stav v silničním provozu v obci a pověřuje starostu sepsat dopis , kde bude písemně požádána Policie ČR o měření rychlosti v obci
8. Stavy účtu: běžný účet ( KB, ČSOB, ČS ) 1.165.104,30Kč
TV KB 789.813,34Kč
Úvěry č.p.63 a č.p. 6 -3.206279,50Kč

ZO ukládá :
1. starostovi a místostarostovi sledovat harmonogram prací na Staré hospodě a případně s investorem korigovat termín dokončení jednotlivých prací

 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: