Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 8/2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 8/2009

ZÁPIS ZE  ZASEDANÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE
poř.číslo 8/2009

 konané dne 7.9.2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 Přítomni: dle presenční listiny
ZO schvaluje :
1. program zasedání zastupitelstva obce – přijato všemi hlasy
2. kontrola úkolů z posledního zasedání ZO 7.7.2009
• kontejnery na tříděný odpad- bod trvá,
• ostatní body splněny – přijato všemi hlasy
3. žádost na zřízení provozovny na pedikuru a kosmetiku z části provozní doby v poradně za úhradu režijních nákladů vzniklých v poradně a pověřuje se starosta sepsáním nájemné smlouvy na 1 rok s 2. měsíční výpovědní lhůtou – přijato všemi hlasy
4. rozúčtování za plyn 8.000,-Kč SDH a 19.600 Obec na čp. 78 a 7.000 Obec a 16.132,-Kč TJ SOKOL – přijato 7 hlasy, jeden se zdržel
5. příspěvek na žáka pro ZŠ Buttulova na adaptační kurz v částce 500Kč na žáka Celkem 6.000Kč– přijato všemi hlasy
6. žádost o úpravu nájmu s prodejny masa-bude provedeno dodatkem smlouvy na částku 20.000Kč – přijato všemi hlasy
7. žádost o příspěvek fotbalistům na ochranné sítě, výměnou za brigádnickou výpomoc ¬– přijato všemi hlasy
8. změnit rozhodnutí zastupitelstva z 4.5.2009 pod bodem jednání č.6/5/2009 ve znění změna územního plánu sídelního útvaru na nový název Tvorba územního plánu katastru obce Nová Ves u Chotěboře – přijato všemi hlasy
9. rozpočtová změna č.2 provedená k 23.7.2009 v příjmové a výdajové stránce ve výši 340,4tis.Kč a rozpočtová změna č.3 provedená k 29.8.2009 v příjmové a výdajové stránce ve výši 172,2tis.Kč – přijato všemi hlasy

 ZO bere na vědomí:
1. informaci o stavu veřejné zakázky Perno
2. informaci o probíhající akci na opravě střechy kostela – nátěr, výměna oken
3. informace o přípravě dokumentace na řešení veřejného prostranství jsou zahájeny přípravné práce
4. informace o přípravě dokumentace na řešení zeleně v obci - jsou zahájeny přípravné práce, provádí se průzkum
5. informace o akci na opravu mostů na vodoteči Novoveského potoka
6. informace o probíhajících pracích na hřbitově
7. informace o Víceboji Podoubraví v Uhelné Příbrami
8. informaci o dotaci na CzechPoint – nákup materiálu
9. o přípravě převodu pozemků v Novém Dvoře – starosta bude jednat s jednotlivými majiteli o přípravě smluv
10. Stavy účtu: běžný účet ( KB, ČS, PS) 1.512.352,56Kč
TV KB 1.011.356,48Kč
Úvěry č.p. 6 -4.499.900,00Kč

ZO ukládá :
1. starostovi a místostarostovi vstoupit do jednání s firmou , která bude vybrána na PD na průtah obcí– přijato všemi hlasy


závěr jednání ukončen 20.45


 


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: