Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 9/2012

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

 poř. číslo 9/2012

 konané dne 2. 7. 2012 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 Přítomni: dle presenční listiny
 Body jednání:

 1. Program zasedání zastupitelstva obce – ZO schvaluje všemi hlasy

  2. Projednání projektové dokumentace na revitalizaci Novoveského potoka. ZO a přítomní hosté byli seznámeni prostřednictvím starosty a místostarosty s poslední verzí projektové dokumentace.
      a.    ZO bere na vědomí
      b.   
ZO pověřuje starostu zajistit propláchnutí koryta tlakovou vodou – přijato všemi hlasy

  3. Kontrola úkolu ze zasedání 4.6. a 25.6. 2012 
       a.     Nákup 1/24 od dědiců po Brožových – bod trvá
       
b.    Směna pozemků se statkem Doubravka – bod trvá
      
c.    - ostatní úkoly jsou splněny

  4. Projednání informací o průběhu prací na MK a parkovišti z dotace POVV
ZO bere na vědomí ukončení prací a vyúčtování zakázky – přijato všemi hlasy

 5. Projednání informací o průběhu prací na MK v Novém Dvoře
ZO bere na vědomí podání žádosti na vyúčtování zakázky MK Nový Dvůr – přijato všemi hlasy

 6. Projednání informací o výběrovém řízení na zeleň
      ZO bere na vědomí podanou informaci o průběhu výběrového řízení - přijato všemi hlasy

 7 Projednání informací o akce MAS Podhůří Železných hor Cesta poznání
ZO bere na vědomí informace o dokončovacích pracích a slavnostním otevření v září 2012 – přijato všemi hlasy

  8. Projednání informací z valné hromady Svazku obcí Podoubraví
ZO bere na vědomí informace z VH SVOP – přijato všemi hlasy

 9 .Projednání záměru odprodeje obecního pozemku dle žádosti manželů Kolářových
ZO schvaluje záměr odprodeje zaploceného pozemku – přijato všemi hlasy

 10. Projednání zprávy z kontroly na ČSSZ
ZO bere na vědomí zprávu z kontroly na ČSSZ a neukládá žádná opravná opatření – přijato všemi hlasy

 11. Stavy účtů: Běžný účet:        
        KB                    76.085,83Kč
        ČSOB                 46.707,59Kč
        ČS                    230.556,31Kč
        Úvěr ke splacení:              -3.266.200,00Kč

Závěr zasedání 20.00

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.