Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 9/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 9/2008

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
poř.číslo 9/2008

Konané dne 6.10.2008 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Přítomni: dle presenční listiny
ZO schvaluje :
1. program zasedání zastupitelstva obce – přijato všemi hlasy
2. kontrola úkolů z posledního zasedání ZO 1.9.2008
• ostatní body splněny – přijato všemi hlasy
3. žádost na instalaci DIGI TV v č.p. 6 a doporučuje stejný postup jako u č.p.63. – přijato všemi hlasy
4. žádost o udělení licence na autobusové lince 840319 a požaduje aby všechny spoje měly v obci zastávku – přijato všemi hlasy
5. smlouvu č. 1018/07 na údržbu plošiny pro vozíčkáře v č.p. 6 – přijato všemi hlasy
6. a)záměr na opravu mostů přes místní komunikace a dále doporučuje zahájit projekční práce – dodavatel Ing. Václavek z Brna – přijato všemi hlasy
b)podání žádosti o dotaci v programu Leader MAS Podhůří Železných hor – přijato všemi hlasy
7. Rozpočtový výhled na roky 2010-2013 – přijato všemi hlasy
8. odprodej parcel 30/3 a 2047/2. tyto pozemky budou geodeticky zaměřeny. Náklady a právní úkony nese nabyvatel pozemku. Cena v obci obvyklá – přijato všemi hlasy
9. a)navýšení příspěvku na školní družinu na 100,-Kč za pololetí – přijato všemi hlasy
b)ponechání příspěvku na školní družinu na vybavení školní družiny – přijato všemi hlasy
10. výkup pozemku na výstavbu ČOV od Ladislava a Libuše Filipových – přijato všemi hlasy

ZO zamítá:
1. nabídku na informační tiskovinu Města a obce Vysočiny – zamítnuto všemi hlasy
2. žádost o zrušení poplatku; dle platné vyhlášky 1/2004 Hlava II. O poplatku za užívání veřejného prostranství, požaduje ZO obecní pozemek vyklidit. Obecní pozemek bude obec udržovat na své náklady – přijato všemi hlasy

ZO bere na vědomí:
1. informace o postupu prací na kolně u staré hospody,provádí se zemní práce a příprava pro pokládky živice
2. informace o postupu prací na kostele
3. vyúčtování dotace „Sečení trávy okolo silnic II. a III. třídy
4. žádost o kontaktní místo Czech point
5. návrh rozpočtu na rok 2009 a projednala jej v 1. čtení
6. nabídku na komunální techniku od firmy New Holland
7. Výsledek mimořádného přezkoumání hospodaření obce v roce 2008, Krajským úřadem a neukládá žádná opravná opatření – přijato všemi hlasy
8. návštěvu obce Lomen v termínu 28.-29.11.2008
9. informace z jednání na odboru ŽP Měst.ú Chotěboř ohledně zpracování projektu veřejné zeleně v obci
10. Stavy účtu: běžný účet
KB 275.477,04Kč
ČSOB 470.885.75Kč
ČS 39.024,00Kč
TV KB 803.806,23Kč
Úvěry č.p. 6 -5.000.000,00Kč

ZO ukládá :

1. připravit návštěvu do obce Lohmen
2. vypracovat kupní smlouvu na pozemky pod ČOV

závěr jednání ukončen 21.25
 


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: