Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 12.7.2010

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

poř. číslo 9/2010
konané dne 12.7.2010 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Přítomni: dle presenční listiny

Body jednání:
1. Program zasedání zastupitelstva obce – ZO schvaluje všemi hlasy

2. Kontrola úkolu ze zasedání 7.6. a 21.6. 2010; řešení zvonu na kostelu – bod trvá
ostatní úkoly jsou splněny

3. Informace o zakázce Separovaná sběr
a) ZO projednalo zprávu o dokončování této zakázky a bere na vědomí tuto informaci – přijato všemi hlasy
b) ZO pověřuje starostu předěláním informační desky na čekárně – přijato všemi hlas

4. Informace o zakázce z programu POVV
ZO bere na vědomí stav probíhajících prací na staré stodole – přijato všemi hlasy

5. Informace o zakázce opravy kostela
ZO bere na vědomí stav probíhajících prací na kostele – přijato všemi hlasy

6. Návrh na úpravu územního plánu v obci
ZO bere na vědomí – přijato všemi hlasy

7. Informace o nabídce na odkup akcií VČP
ZO bere na vědomí – přijato všemi hlasy

8. Nákup nových kontejnerů na separovaný sběr
ZO schvaluje nákup 6ks kontejnerů na separovaný sběr – přijato všemi hlasy

9. Informace o z VH Mikroregiónu Podoubraví
ZO bere na vědomí – přijato všemi hlasy

10. Oznámení o zahájení řízení na úseku ochrany přírody
ZO bere na vědomí oznámení inspekce ŽP – přijato všemi hlasy


11. Rozpočtové změny provedené 6/2010
ZO přesunuje projednání tohoto bodu na příští jednání – přijato všemi hlasy

12. Projektové práce na průtahu obcí
ZO pověřuje starostu dohleden nad probíhajícími projektovými pracemi – přijato všemi hlasy

13. Výběrová komise na stavbu místní komunikace v osadě Nový Dvůr
ZO schvaluje složení komise Filip, Kolář,Marek, Sadílek, Uchytil, náhradník Karlík, Pavlasová – přijato všemi hlasy

14. Stavy účtů:
Běžný účet: KB 1.295.558,43Kč
ČSOB 127.497,51Kč
ČS 214.861,95Kč
Termínovaný účet: 562.502,84Kč
Úvěr ke splacení: -5.749.800,00Kč

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.