Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelsva 8/2011

Zápis ze zasedání zastupitelsva 8/2011

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA  OBCE

poř. číslo 8/2011
konané dne 13. 6. 2011 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny
Body jednání:
1. Program zasedání zastupitelstva obce 13. 6. 2011 – ZO schvaluje všemi hlasy
2. Projednání zprávy o auditu hospodaření obce z rok 2010 provedenou pracovníky krajského úřadu
ZO schvaluje zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 v plném
rozsahu a neukládá žádná opravná opatření – přijato všemi hlasy

3. Projednání závěrečného účtu za rok 2010
ZO schvaluje závěrečný účet za rok – přijato všemi hlasy

 


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: