Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitestva obce 9/2011

Zápis ze zasedání zastupitestva obce 9/2011

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
poř. číslo 9/2011

konané dne 4. 7. 2011 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny

Body jednání:

1. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 7/2001 z 6.6. 2011 a 8/2011 z 13.6.2011
- všechny body jsou splněny - ZO schvaluje všemi hlasy

2. Program zasedání zastupitelstva obce 4.7.. 2011 – ZO schvaluje všemi hlasy

3. Informace o stavu veřejné zakázky „Oprava 4. mostu přes vodoteč Novoveského potoka“ v obci Nová Ves u Chotěboře
ZO bere na vědomí informace o stavu zakázky a způsob platby zakázky – přijato všemi hlasy

4. Informace o stavu veřejné zakázky „ Obnova pamětních míst a drobných sakrálních staveb“ a návrh smlouvy
ZO bere na vědomí informace o stavu zakázky – přijato všemi hlasy


5. Informace o veřejné zakázce „Tlaková kanalizace a ČOV v obci Nová Ves u Chotěboře“
ZO bere na vědomí informace o stavu zakázky – přijato všemi hlasy

6. Informace o stavu veřejné zakázky Dětské hřiště
ZO bere na vědomí informace o stavu zakázky – přijato všemi hlasy

7. Žádost pana Zdeňka Halamy o úlevě od placení poplatku. ZO projednání žádost.
a) ZO bere na vědomí žádost pana Zděňka Halamy
b) ZO neschvaluje úlevu pro pana Zdeňka Halamu od placení poplatku za stočné - vše přijato všemi hlasy

8. Projednání žádosti paní Emílie Švadlenkové
ZO bere na vědomí informaci starosty o nápravě stavu

9. Projednání žádosti o obecní byt
ZO bere na vědomí podané žádosti na obecní byt a schvaluje ú)pravu pořadníku – přijato všemi hlasy

10. Projednání žádosti o opravu veřejného osvětlení v osadě Nový Dvůr
a) ZO bere na vědomí požadavek ČEZ Distribuce na řešení havarijního stavu vedení nn v osadě Nový Dvůr
b) ZO schvaluje uzavření budoucích smluv o věcných břemenech mezi obcí a ČEZ Distribuce
c) pověřuje starostu podpisem smluv
d) ZO schvaluje podání objednávky na zajištění projektové dokumentace na opravu veřejného osvětlení v osadě Nový Dvůr – vše přijato všemi hlasy

11. Projednání zajištění stravování pracovníků OÚ
ZO bere na vědomí, bod je v řešení a přesouvá se do dalšího jednání– přijato všemi hlasy

12. Žádost pana Petra Zmeka
a) ZO schvaluje vypracování podnětu k šetření odborem životního prostředí Měst. Úřadu Chotěboř u nemovitostí č.p.28 a č.p.34 – přijato všemi hlasy

13. Různé.
a. Kontrola a čištění spalinových cest dle nařízení vlády č. 91/2010
ZO bere na vědomí– přijato všemi hlasy
b. Přehled obdržených finančních prostředků od EKOKOM za rok 2010
ZO bere na vědomí - přijato všemi hlasy
c. Informaci o sloučení Jednoty spotřební družstvo Koměříž a Jednoty OVD Havlíčkův Brod na COOP Družstvo Havlíčkův Brod
ZO bere na vědomí – přijato všemi hlasy
d.
Žádost o příspěvek na dopravu pro občany obce na Floru Koměříž ve výši 100Kč na občana obce
ZO schvaluje příspěvek ve výči 100Kč na občana obce – nezaplacené 3 nájmy – přijato všemi hlasy
e. Podoubravského víceboje ve Vísce se zúčastní p. Bříza, Sadílek, Mgr. Klusáčková a Ing. Uchytil
ZO bere na vědomí tým na Podoubravský víceboj - přijato všemi hlasy


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: