Zápis ze zasedání zastupitwelstva obce 14/2012

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

 poř. číslo 14/2012 konané dne 21. 12. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny
Body jednání:
1
.Program zasedání zastupitelstva obce – ZO schvaluje doplněný program dle přílohy -  přijato všemi hlasy
2.
Kontrola úkolu ze zasedání  3.12. 2012  - úkoly jsou splněny

3.
Projednání informací z VH MAS a zakladatelů
ZO bere na vědomí – přijato všemi hlasy

4.
Projednání přidělení příspěvků na oddíly a spolky
a)   ZO schvaluje rozdělení peněz z loterií takto:
TJ SOKOL 8.200Kč ;TJ SOKOL ČOS 8.200Kč; SDH Nová Ves – 8.200Kč
b) ZO schvaluje příspěvek z rozpočtu obce na činnost takto:
Myslivecké sdružení Nová Ves –Víska 6.000Kč ; SDH Nová Ves 5.000Kč
TJ SOKOL ČOS Nová Ves 5.000Kč ; – přijato všemi hlasy

5.
Projednání odměn za rok 2011
ZO bere na vědomí dořešení odměn pro starostu a místostarostu za rok 2011 – přijato všemi hlasy

6.Projednání zrušení poplatkové povinnosti
ZO schvaluje zrušení poplatkové povinnosti osobám hlášených na podatelně za rok 2012 a nezdržující se v katastru obce – přijato všemi hlasy

7.Projednání záměru odprodeje obecního pozemku
ZO schvaluje záměr na odprodej pozemku 118/4 v katastru obce Nová Ves u Chotěboře – přijato všemi hlasy

8.Projednání zápisu o dokončených pracích na opravě místních komunikacích, které provedla KSÚS Vysočina
ZO bere na vědomí zápis a celkové cen 119.700Kč bude proplacena z rozpočtové rezervy – přijato všemi hlasy

9.Starosta obce uděluje poděkování pracovníkům obce, školy a celému zastupitelstvu za spoluprací a reprezentaci obce v roce 2012

 Závěr zasedání 18.30

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.