Prohlášení o přístupnosti

Obec Nová Ves u Chotěboře se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady EU 2016/2102. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.novavesuchot.cz.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu mimo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Z důvodu nepřiměřené zátěže ve smyslu článku 5 směrnice EU 2016/2102 jsou nepřístupné některé starší publikované dokumenty, které byly zveřejněny v nepřístupném formátu (např. souborový formát nevhodný pro přístupnost, oskenované papírové dokumenty bez textové vrstvy).

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 18.5.2022.

Prohlášení bylo revidováno dne 19.5.2022.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

V případě zpětné vazby k těmto webovým stránkám použijte naše kontaktní údaje.

Postupy pro prosazování práva

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.